Genotypy schválené v SR

Ostatné genotypy vo svete

Návšteva chovateľa v Rakúsku - prehliadka nového plemena králika

Chovný samec pôvod CZ

Chovný samec z mojej dielne - svoj odchov 2014

Trojročný samec z Rakúska zaradený do regeneračného chovu-využijem jeho peknú hlavu a veľký telesný rámec

Samec z môjho chovu 2012-2013, predaný do Dubnice nad Váhom p. Daniel Pytlík

Samec predaný do CZ z chovu 2012

Odchov 2015 - 0,1 a 1,0 predané Polsko

Návšteva u Mathiasa Pöllingera – NOS č.b., m.b. a Vdiv, Sallander

Návšteva u Michaela Horvatha – NOS č.b., m.b. a Sallander, tiež naše národné plemeno Ssrex

Chovná samička pôvod Švancara-SR a Klíma-CZ