Nemecký obrovitý strakáč (Groot Lotharinger - Holandsko, Deutsche Riesenschecken - Germany, Geant Papillon - Francúzsko) je plemeno králika pôvodom z Nemecka. Bol vyšľachtený koncom 19. storočia krížením belgického obra, francúzskeho barana a strakatých jatočných králikov v oblasti Lotrinska vo Francúzsku. Cieľom bolo získať jatočné (mäsové) plemeno kombinujúce vlastnosti vyššie uvedených plemien. Toto plemeno, nazývané ako lotrinský obrovský králik, sa dostalo do Nemecka, kde ďalším vývojom získalo typický farebný ráz a z plemena jatočného sa stalo plemeno výstavní. Nemecký obrovitý strakáč je druhým najväčším plemenom králika po belgickom obrovi. V dnešnej dobe zažíva renesanciu a na Slovensku sa stáva vyhľadávaným králikom pre chov.

 

Genotypy schválené v SR:
AA BB CC DD gg Kk - čierny (NoS č)

AA BB CC dd gg Kk - modrý (NoS m)

AA BB cc DD gg Kk - havanovitý (NoS hav.)

AA bb CC DD gg Kk - madagaskarový(NoS mad.)

 

Ostatné genotypy vo svete (Ukážkové foto v galéri):

čierna trikolóra

modrá trikolóra

žlutý

isabella

 

Mesačné prírastky živej hmotnosti:

Mesiac 1.    2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.
Kg      0,6  1,2   2,3  3,5  4,5  5,0  5,5  6,0

Bodovacia stupnica:

1. Hmotnosť
10 bodov
2. Tvar
20 bodov
3. Typ
15 bodov
4. Srsť
20 bodov
5. Kresba
20 bodov
6. Farba
10 bodov
7. Starostlivosť o zdravie
5 bodov
Celkom
100 bodov

Pozícia 1. - hmotnosť
5,00 - 5,74 kg 5,75 - 5,99 kg 6,00 kg a viac
8 bodov 9 bodov 10 bodov


Pozícia 2. - tvar

Ako vo Všeobecnej časti. V tejto pozícií posudzujeme nasledovné kritéria: 

1. priebeh chrbtovej línie - chrbtová línia začína pri prvom krčnom stavci a končí koreňom chvosta. Má byť rovnomerná, na zadnej časti tela pekne zaokrúhlená. V zátylku nesmú byť zreteľné lopatky.

                                                                                                               

2. poloha končatín - hrudné končatiny musia byť rovné, ich nášľap má byť tzv. mačací. Dĺžka a hrúbka hrudných končatín sú súčasťou pozície typ. Panvové končatiny musia byť takisto rovné, chodidla tesne k telu priľahlé, s polohou rovnobežnou k telu, bedrá majú tesne priliehať k trupu. Pri správnej polohe všetkých končatín by sa brušná línia nemala dotýkať podložky.  

                                   

3. poloha chvosta - chvost musí byť rovný, vztýčený, priľahlý k telu v smere chrbtice.          

                                                                       

4. koža králika - koža má pružne ale pevne priliehať na všetkých častiach tela králika. Nemá teda nikde tvoriť riasy, záhyby alebo prevísy.           

                                                                                                                                                                                                        

5. vonkajšie pohlavné orgány - vonkajšie pohlavné orgány majú byť výrazné, nedeformované. Pri samcoch musia semenníky čo najviac priliehať k telu.

 

Bližšie info. ohľadom všeobecnej časti  Tvar na dole uvedenom súbore.

vseobecne.doc (188 kB)


Pozícia 3. - typ
Ako vo Všeobecnej časti a ďalej: telo je pretiahnuté a valcovité. Ideálna dĺžka tela je 66cm a viac. Postoj králika je polovysoký. Hlava je mohutná, široká, dobre klenutá. Dĺžka ušníc je17 cm a viac (u každého NoS uvádzame nameranú hodnotu do oceňovacieho lístka). Štruktúra ušníc je zhodná so štruktúrou ušníc BO.


Pozícia 4. - srsť
Srsť je hustá v podsade, s výrazným pesíkovaním, avšak pesíky nemajú príliš presahovať kryciu srsť. Dĺžka srsti je 3 až 3,5 cm.


Pozícia 5. - kresba
Kresba sa skladá s kresby hlavy a kresby ostatného tela. Kresba hlavy sa skladá z motýlika, sánkových škvŕn, očných krúžkov a zafarbenia ušníc. Motýlik tvorí kresba nosa, skladajúca sa z dvoch plných obojstranných krídiel, ktoré uprostred nad nosom tvoria zaoblený výbežok, zvaný "tŕň". Krídla sa oblúkovite rozkladajú cez ústne kútiky a ľahko zasahujú obrubu spodného pysku. Očné krúžky tvorí očná obruba, sú uzavreté a rovnako široké. Sánkove škvrny sú umiestnené pod očnými krúžkami skoro voľne a sú buď kruhové alebo oválne.

Ušnice sú skoro úplne zafarbené pri koreni, od bielej farby chlpov ostro ohraničené. Kresba ostatného tela sa skladá z úhora a bočnej kresby. Úhorom rozumieme asi 3 cm široký pruh, ktorý sa začína na tyle a ktorý prebieha neprerušene po chrbte až ku koreňu chvosta. Vrchná časť chvosta je tiež sfarbená. Bočné kresby tvoria škvrny o priemere asi 3 cm, rozložené rovnomerne po oboch stranách zadnej časti tela. Býva ich 6 až 8, pritom nemajú do seba zabiehať a ani sa dotýkať úhora. Škvrny na prsiach, bruchu, končatinách a spodnej strane chvosta sa do počtu bočných škvŕn nepočítajú.


Pozícia 6. - farba
Základná farba je čisto biela. Farba kresby je buď sýto lesklo čierna, havanovitá alebo sýto modrá. Farba kresby má byť bez ojedinelých bielych alebo rôznofarebných chĺpkov. Pigmentovaným fúzom dávame prednosť. Oči sú hnedé, resp. modrosivé. Pazúriky sú biele.


Pozícia 7. - starostlivosť o zdravie
Ako vo Všeobecnej časti. Pozri súbor dole!

vseobecne.doc (188 kB)


Prípustné chyby

V pozícii 1. :
Vid stupnicu hmotnosti.

V pozícii 2. :
Ako vo Všeobecnej časti.

vseobecne.doc (188 kB)

V pozícii 3. :
Ako vo Všeobecnej časti a ďalej: dĺžka tela 58 až 65,9 cm. Mierne odchýlky od požadovaného typu, podobne ako pri belgickom obrovi. Menšie odchýlky od požadovaného utvárania hlavy. Mierne odchýlky od požadovanej dĺžky ušníc, ale minimálne 14 cm.

V pozícii 4. :
Menej hustá podsada, mäkšie pesíky, mierne odchýlky od predpísanej dĺžky krycieho chlpu.

V pozícii 5. :
Spojenie jednej sánkovej škvrny s očným krúžkom. Príliš malý, príliš veľký, alebo šikmý tŕň. Menej pravidelné krídla motýlika. Nežiadúce malé škvrny na hlave. Nepravidelné, príliš malé, alebo príliš veľké očné krúžky. Nepravidelné, príliš malé, alebo príliš veľké sánkové škvrny. Menej ostré ohraničenie kresby ušníc od bieleho základu na čele. Nepravidelný, príliš široký alebo príliš úzky a zúbkovaný úhor. Prerušený úhor v zátylkovej časti, t.j. od koreňa ušníc k lopatkám, tiež pri koreni chvosta, pokiaľ je toto prerušenie kryté k úhoru priloženými ušnicami alebo chvostom. Ľahké spojenie bočnej kresby s úhorom, (škvrny pripojené k úhoru). Slabá alebo príliš bohatá bočná kresba. Mierne spojené bočné škvrny. Náznak reťazovej kresby v zátylku (po jednej škvrnke na každej strane).

V pozícii 6. :
Menej výrazné alebo zmyté farby, ojedinelé biele chĺpky v kresbe. Biela škvrna na povrchu chvosta alebo farebné škvrny na boku. Biele škvrny v dolnej polovici ušníc. Odtieňové odchýlky od predpísanej farby očí. Pigmentované pazúriky.

V pozícii 7. :
Ako vo Všeobecnej časti.

vseobecne.doc (188 kB)


Neprípustné chyby

V pozícii 1. :
Hmotnosť nižšia ako 5,00 kg (neklasifikovaný).

V pozícii 2. :
Ako vo všeobecnej časti.

vseobecne.doc (188 kB)

V pozícii 3. :
Ako vo Všeobecnej časti a ďalej: veľmi úzke a zúžené telo smerom k hrudi(výluka). Nesúlad medzi dĺžkou tela a hmotnosťou (výluka). Telo kratšie ako 58 cm (výluka). Úzka a dlhá hlava (výluka). Ušnice kratšie ako 14 cm (výluka).

V pozícii 4. :
Srsť skoro bez podsady (výluka). Veľmi tvrdá, alebo mäkká srsť (výluka). Veľké odchýlky od predpísanej dĺžky srsti t.j. kratšia ako 2,5 cm a dlhšia ako 4 cm (výluka).

V pozícii 5. :
Neúplný motýlik (výluka), chýbajúca sánková škvrna (výluka), chýbajúci tŕň(výluka) , spojenie oboch sánkových škvŕn s očnými krúžkami (výluka). Spojenie očného krúžku s motýlikom (výluka), spojenie očného krúžku alebo sánkových škvŕn s kresbou ušníc (výluka). Nezatvorený očný krúžok (výluka). Chýbajúci akýkoľvek kresbový znak na hlave (výluka). Úplné sfarbenie spodného pysku (výluka). Prerušený úhor s výnimkou v prípustných chybách (výluka). Menej než tri škvrny v bočnej kresbe na každej strane (neklasifikovaný).Silné spojenie bočnej kresby s úhorom (výluka). Skoro úplne zmytá kresba na hlave a na tele (výluka). Viac než dve farebné škvrny na prednej časti tela s výnimkou hlavy, ušníc, pŕs, brucha a predných končatín (neklasifikovaný).

V pozícií 6. :
Silne nažltlý (výluka). Silne premiešaná kresba s bielymi chĺpkami (výluka).Biela alebo iná farba podsady príslušnej farebnej kresby (výluka). Podsada kresby silne premiešaná s bielymi chĺpkami (výluka). Iná farba oči (výluka). Biele škvrny v motýliku, v očných krúžkoch a sánkovej škvrne (výluka). Skupina bielych chlpov na rozštepe, alebo cely biely rozštep pysku (výluka).Biela škvrna v hornej polovici ušníc (výluka). Silná hrdza na farbe kresby (neklasifikovaný).

V pozicii7 . :
Ako vo všeobecnej časti.

vseobecne.doc (188 kB)